Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Zbudská Belá

Telefón: 057 / 73 94 177
E-mail: ouzbudskabela@gmail.com

Starosta: Milan Matúška

Zástupca: Marcel Haluška

Poslanci OZ:

1. Bycková Marta

2. Haluška Marcel

3. Chudina Alexander

4. Lukačik Jozef

5. Rabajda Michal

Kontrolór: Španová Jaroslava ,