Komisie pri OZ

Komisia pre ochranu verejného záujmu. 

Zloženie : Predseda Martin Bicko 

                 Člen         Radovan Čisľák 

                 Člen         Schirtová Svetlana