Kontakty

Toto webové sídlo www.zbudskabela.sk spravuje Obec Zbudská Belá je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Zbudská Belá

Adresa:
Obecný úrad Zbudská Belá
Zbudská Belá 72
067 01 Radvaň nad Laborcom

IČO: 00323837

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Medzilaborce
Región: Horný Zemplín
Počet obyvateľov: 116
Rozloha: 1597 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1463

Všeobecné informácie: info@zbudskabela.sk
Podateľňa: podatelna@zbudskabela.sk
Starosta: starosta@zbudskabela.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@zbudskabela.sk

Sekretariát: 
Tel. +421915177931

E-mail: sekretariat@zbudskabela.sk

Kompetencie:
Obec Zbudská Belá je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úradMestský úrad Medzilaborce, Mierova 326/4, 06801 Medzilaborce

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk