Vyhlásenie v rámci zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti