Profil verejného obstarávateľa

Dokumenty na stiahnutie

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Výmena strešnej krytiny a odkapových rúr na budove obecného úradu.

Dokumenty na stiahnutie